Tải về
Vị trí hiện tại : Caheo tv > kho dữ liệu > Cordoba Nhóm

Cordoba

2023-2024 open
Dữ liệu Điểm Trận Phần Danh sách
SPDRFEFA

Bảng xếp hạng

SPDRFEFA SPDRFEFA
Trận
Thắng
Hòa
Thua
Vào/Mất
Điểm
Tổng
15
9
2
4
29/16
29
Chủ
7
4
1
2
14/8
13
khách
8
5
1
2
15/8
16

Thống kê kèo

Trận
Thắng
Thua
Tỷ lệ thắng
Tỷ lệ thua
6 trận gần đây(Từ xa đến gần)
Chủ
7
4
3
57.14%
42.86%
thắng Thua thắng thắng thắng Thua
khách
8
3
5
37.50%
62.50%
thắng thắng thắng thắng Thua thắng
Trên
8
4
4
50.00%
50.00%
thắng thắng Thua thắng thắng thắng
Dưới
7
3
4
42.86%
57.14%
thắng thắng thắng Thua thắng Thua
Tổng
15
0
0
0.00%
0.00%
thắng thắng thắng thắng Thua thắng

Thống kê Tài Xỉu

Trận
Tài
Tỷ lệ Tài
Tỷ lệ Xỉu
6 trận gần đây(Từ xa đến gần)
Chủ
7
5
2
71.43%
28.57%
Tài Tài Xỉu Tài Tài Xỉu
khách
8
4
4
50.00%
50.00%
Xỉu Tài Tài Xỉu Xỉu Xỉu
Tổng
15
0
0
0.00%
0.00%
Xỉu Tài Tài Tài Tài Xỉu

Thống kê ghi bàn

Trận
1trái
2trái
3trái
4trái
5trái
6trái
7+trái
Chủ
7
2
0
3
0
1
1
0
khách
8
3
1
1
2
0
0
1
Tổng
15
5
1
4
2
1
1
1

Thống kê Chẵn Lẻ

Trận
Lẻ
Chẵn
Tỷ lệ Lẻ
Tỷ lệ Chẵn
6 trận gần đây(Từ xa đến gần)
Chủ
7
6
1
85.71%
14.29%
Lẻ Chẵn Lẻ Lẻ Lẻ Lẻ
khách
8
5
3
62.50%
37.50%
Lẻ Lẻ Lẻ Chẵn Lẻ Lẻ
Tổng
15
11
4
73.33%
26.67%
Lẻ Lẻ Lẻ Lẻ Chẵn Chẵn

Thống kê Phạt góc

Trận
0-7
8
9
10
11
12
13+
Chủ
7
1
1
1
1
0
0
3
khách
8
5
0
1
0
0
1
1
Tổng
15
6
1
2
1
0
1
4

Nửa trận đấu

Toàn trận
Chủ(14)
khách(14)
Tổng(28)
Thắng Thắng
Thắng Hòa
Thắng Thua
Hòa Thắng
Hòa Hòa
Hòa Thua
Thua Thắng
Thua Hòa
Thua Thua
3
3
0
0
1
1
0
0
0
3
3
1
0
0
2
0
0
2
6
6
1
0
1
3
0
0
2
Chia sẻ với bạn bè đi
Telegram

Telegram

copyLink

CopyLink

hủy